Udskriv denne side

Publikationer

Lund, B. og Lindhart, L. (2013): "Teaching Judging and Judging Teaching", paper to be presented at the Fifth Nordic Conference on Adult Learning, University of Iceland, March 2013

Lindhart, L (2011): "Forsknings- og udviklingsarbejders indflydelse på folkeskolens praksis" i Viden om lærere - lærerviden, red.: Mette Andreasen, Forlaget NAVIMAT

Lindhart, L (2011): "Læreruddannelse og lærervirksomhed. En undersøgelse af dimittenderne årgang 2005 og 2010 fra læreruddannelserne UCC: Blaagaard/KDAS og Zahle, UCN: Hjørring og Aalborg, Metropol og UCL.", University College Nordjylland

Bjerre, J., Lindhart, L., Rasmussen, P. og Staugaard, H.J. (2010): "Viden om søgningen til læreruddannelsen", Udvikling og Innovation i UCN

Lindhart, L, Skipper-Jørgensen og Ejdrup, F (2010): "Ræsonnementer i folkeskolens matematikundervisning - karakterisering, initiering, identificering og vurdering af ræsonnementskompetencen" i MONA 2010-4

Lindhart, L og Lund, B (2009): "Læreruddannelse i et professionsdidaktisk perspektiv: Hvordan kan læreruddannelse sætte sig spor i praksis" i Læring og forandring, red.: Annie Aarup Jensen og Palle Rasmussen, Aalborg Universitetsforlag

Lindhart, L (2008): "Hvor lærer en lærer at være lærer" i Unge Pædagoger nr. 3

Lindhart, L (2007): "Hvor lærer en lærer at være lærer ? Læring som deltagelse i vekslende handlesammenhænge". Lettere bearbejdet udgave af Ph.d. afhandling, BOD

Lindhart, L (2007): "Læring som deltagelse i vekslende handlekontekster. Hvor lærer en lærer at være lærer ?" Ph.d. afhandling, Institut for Undervisning, Læring og filosofi, AaU

Lindhart, L og Lund, B (2006): "Det problematiska med lärarutbildningen" i Verklighet Verklighet, red.: Agneta Bronäs og Staffan Selander, Norstedts Akademiska Förlag

Lindhart, L og Lund, B (2004): "Teaching Practice: The lack of impact of the subjects Pedagogics and General Didaktik, Research on Students and newly Trained Teachers in Danish Teacher Education". Paper præsenteret på konferencen Professional Learning in a Changing Society, Oslo Universitet

Lindhart, L (2003): "Den gode lærerstuderende" i Engel, F og Pedersen, L: Hvornår er det godt nok ? Om evaluering i læreruddannelsen, Aalborg Seminarium

Lindhart, L, Gramkow, K og Lund, B (red.) (2002): "Innovation, læring og undervisning", Systime

Lindhart, L (2000): "Evaluering af Det Innovative Seminariums 2. år" i Det Innovative Seminarium, Red. Gramkow, K m.fl., Aalborg Seminarium

Lindhart, L (1999): "Kvalitet i læreruddannelsen illustreret ved begrebet interkulturel kompetence", Aalborg seminariums årsskrift

Lindhart, L (1998): "Udvikling af lærerkvalifikationer i læreruddannelsen", Aalborg Seminariums årsskrift

Lindhart, L (1994): "Formidling - mødet mellem projekt og målgruppe", Den Ny Verden, No. 4 1994, Center for Udviklingsforskning, København

Lindhart, L og Jensen, C : Matematik-moduler. Gyldendal
(1979) Trigonometri
(1980) Differentialregning
(1979) Integralregning
(1979) Sandsynlighedsregning

Samt artikler om u-landsprojekter i diverse tidsskrifter