Udskriv denne side

Læreruddannelse i et professionsdidaktisk perspektiv: Hvordan kan læreruddannelse sætte sig spor i praksis

I artiklen diskuteres, hvordan læreruddannelsen i et professionsdidaktisk perspektiv gennem større praksiscentrering kan udvikle centrale professions-kompetencer, så læreruddannelsen derved kan sætte sig større spor i professionsudøvernes praksis. Nyere undersøgelser peger nemlig på, at læreruddannelsen ikke indvirker på professionsudøvelsen i det ønskede omfang. Da læreruddannelsen formentlig er den uddannelse, der er undergået flest forandringer i de seneste årtier, og en af de professioner, der konstant er under kritisk bevågenhed, indikeres, at der ikke er "blind" tillid til, at professionen formår at indfri de mange og forskel-ligartede forventninger, hvilket betyder, at lærernes professionalitet og autonomi i stigende omfang udfordres, og kravene til læreruddannelsen forøges. Det diskuteres, om et højt teoretisk niveau, øget refleksion og mere praktik er svaret herpå.