Udskriv denne side

Hvor lærer en lærer at være lærer? Læring som deltagelse i vekslende handlesammenhænge

Bogen beskæftiger sig med overgangen fra uddannelse til erhverv, idet den undersøger det grundlag, hvorpå nyuddannede lærere udøver deres profession. Hvilke spor sætter læreruddannelsen i den nyuddannedes praksis ? Hvilke strategier anlægger den nyuddannede lærer i mødet med praksis ? Hvilke ressourcer trækker den nyuddannede på i sin åraksis ? Og hvilke forandringer sker der i den nyuddannedes praksis det første halvandet år af ansættelsen ?

Endvidere søges der tilbage til deltagelsen i læreruddannelsen for at finde svar på, hvorfor uddannelsen har afsat netop de spor i de nyuddannedes praksis.

Disse spørgsmål belyses dels på baggrund af en aktuel empirisk undersøgelse, hvor tre lærere er fulgt gennem læreruddannelsen og den første tid af deres første ansættelse, og dels med referencer til resultater fra international lærerforskning.