Udskriv denne side

Viden om søgningen til læreruddannelsen

Denne undersøgelse af vidensgrundlaget for søgningen til læreruddannelsen blev gennemført for Undervisningsministeriet med henblik på at bidrage til at skabe overblik over data, analyser og vurderinger i forskellige videnskabelige og journalistiske undersøgelser af mønstre i unges valg eller fravalg af videregående uddannelse i forhold til de institutionelle og samfundsmæssige rammer for uddannelse og professionsudøvelse med fokus på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.